Tjänster

 

Stadsnät

Vi är med i hela processen vad gäller att skapa ett fibernät, från planering och projektering via byggnation till märkning, provning och dokumentation. Vi är certifierade enligt Robust fiber och har certifierade fibertekniker (CFT). Vi kan fungera som totalentreprenörer i projektform eller som underentreprenörer för avgränsade objekt, det är uppdragsgivaren som avgör.

 • Stamnät
 • Villainstallationer
 • Driftsättningar
 • Fibersvetsning
 • Kabelblåsning
 • OTDR-mätning
 • Felavhjälpning
 • Beredskap

Konsultuppdrag

Vi hjälper nätägare med många typer av konsulttjänster.

 • Projektledning
 • Projektering
 • Drift
 • Besiktning
 • Dokumentation (Specialiserade i NIS-systemet dpCom)


Fastighets-/områdesnät

Vi utför helhetslösningar både inom fiber- och kopparnät åt fastighetsägare, företag, samfälligheter och byanät.